64-bitowy obraz instalacyjny (Desktop)

http://old-releases.ubuntu.com/releases/18.10/ubuntu-18.10-desktop-amd64.iso

SHA1: 74dc7526e01fa78bb5b9486b4815364bbc625b12

64-bitowy obraz instalacyjny (Serwer)

http://old-releases.ubuntu.com/releases/18.10/ubuntu-18.10-server-amd64.iso

SHA1: af6096e6372732f0e1f643d630634cbc9c14c521